TPi_logo.jpg

---- Värmepumpar Luft/luft ----

                       Prislista

             Värmepumpar 2023

--------X3 VRF Utomhusdelar--------

AEG MINI/SLIM

14-35 kW

R410A

Broschyr     Pris 2023

X3 VRF MINI/SLIM energieffektiva kompakta utomhusdelar

med låg ljudnivå och intelligent avfrostningsautomatik.

Enheterna installeras tillsammans med valfri inomhusdel.

Maximal rörlängd 300 m och höjdskillnad upp till 50 m.

Värmedrift ner till -20°C och kyldrift till -5°C.

--------X3 VRF Inomhusdel--------

AWG High-Wall

3,2-7,5 kW

R410A

Broschyr     Pris 2023

Inomhusdelar installeras med utomhusdel AEG MINI/SLIM.

--------X3 VRF Inomhusdel--------

ASG Kassett

3,2-16 kW

R410A

Broschyr     Pris 2023

Inomhusdelar installeras med utomhusdel AEG MINI/SLIM.

--------X3 VRF Inomhusdel--------

FCG Tak-Golv

3,2-16 kW

R410A

Broschyr     Pris 2023

Inomhusdelar installeras med utomhusdel AEG MINI/SLIM.

--------X3 VRF Inomhusdel--------

ADGH Kanalansluten

Hög tryckuppsättning

3,2-17 kW

R410A

Broschyr     Pris 2023

Inomhusdelar installeras med utomhusdel AEG MINI/SLIM.

--------X3 Utomhusdelar--------

AEG ECO

4-17 kW

R32

Broschyr     Pris 2023

X3 utomhusdelar är energieffektiva

och med intelligent avfrostningsteknik.

Enheterna installeras tillsammans med valfri inomhusdel.

Den maximala rörlängden är hela 75 m och höjdskillnaden upp till 30 m.

Värme- och kyldrift ner till -20°C.

35PIH.png160PIH.png

--------X3 inomhusdelar--------

ACG Tak/Golv,   ADG Kanalansluten,   ASG Kassett

4-17 kW

R32

Broschyr ACG     Broschyr ADG     Broshyr ASG

Pris 2023   

Inomhusdelar installeras med utomhusdel AEG ECO.

--------X3i ECO+ DC Inverter--------

Väggsplit

0,6-11 kW

R32

Broschyr

                

Modellen är mycket effektiv och erbjuder snabb och kontinuerlig komfort

med låg energiförbrukning, och har dessutom några tekniska fördelar

som är utformade för att minska toppförbrukningar

och förbättra funktionerna vid låga utomhustemperaturer.

--------X3i ECO+ DC Inverter--------

Väggsplit & Golvmodell

0,5-7 kW

R32

VÄRMEDRIFT NER TILL -25°C

Broschyr Väggsplit     Broschyr Golvmodell     Pris 2023

Manual Väggsplit     Manual Golvmodell

Modellerna är mycket effektiva och erbjuder snabb och kontinuerlig komfort

med låg energiförbrukning, och har dessutom några tekniska fördelar

som är utformade för att minska toppförbrukningar och

förbättra funktionerna vid låga utomhustemperaturer.

Värmedrift kan ske till -22°C utomhustemperatur tack vare

värmeslinga i utomhusdelens invändiga bottenplåt.

-------X3i ECO+ DC Inverter Multisplit-------

UTOMHUSDELAR

6-12 kW

R32

Broschyr      Manual     Pris 2023  

Energiklass A+ med Inverterteknologi.

Läg energiförbrukning - Låg ljudnivå - Exakt temperaturinställning

--------X3i ECO+ DC Inverter Multisplit-------

INOMHUSDELAR

2,6-6,5 kW

R32

Broschyr:   Väggsplit   Kassett   Tak/Vägg

   

Pris 2023

Cold plasma system för luftrening.

Luftsterilisering med bakterierening mer än 90%.

Rening av odörer.

Förbättrad luftkvalitet genom förhöjda negativa joner.

--------iSeries Multisplit-------

UTOMHUSDELAR

4-15 kW

R410A

Broschyr     Pris 2023

i-Series är ett unikt koncept som kombinerar luftkonditionering

i 1-4 rum, samt luft-luft / luft-vatten värmepump med AUV enhet

och produktion av tappvarmvatten med eMix ner till -25°C utomhus.

--------iSeries Multisplit--------

INOMHUSDELAR

AWI High-Wall vägg     Broschyr     Pris 2023

4-7 kW

AF Väggmontage     Broschyr     Pris 2023

4-7 kW

AWI modellerna med snygg formgivning passar in i de flesta miljöer.

AF modellerna avsedda för lågt väggmontage nära golv,

med 2-vägs luftflöde och tyst drift.

high-wall-2.pngAFI.png

Kanalanslutna

SDI     Broschyr     Pris 2023

4-7 kW

ADI     Broschyr     Pris 2023

4-11 kW

SDI kan monteras både på golv och i tak.

ADI kanalansluten enhet med mellanstor statisk tryckuppsättning.

sdia-2.pngsdib-2.png

ADI-2.png

------iSeries eMix, Tank & Hydrokit AUV------

eMix     Broschyr     Pris 2023

eMix Tank     Broschyr     Pris 2023

Hydrokit AUV     Broschyr     Pris 2023    

eMix är en färdig lösning för luft-vatten värmepump i splitutförande

och i kombination med iSeriens utedelar för luftkonditionering,

eller som luft-luft värmepump med produktion av tappvarmvatten.

eMix tankarna kan kombineras med solpaneler och finns i två storlekar,

samt för separat tank.

Hydrokit (aquaunit) AUV kombineras med iSeriens G utedelar för en

luft-vatten värmepump med golvvärme eller radiatorer för max +58°C,

eller som vätskekylaggregat i split-utförande.

--------ACS Värmepumpstank--------

Broschyr     Pris 2023

Glas-keramisk ackumulatortank med dubbla rostfria värmeväxlare

för tappvarmvatten.

TB1-2.png

--------iSeries--------

Luft-Vattenvärmepumpar integrerade inomhusenheter

med eMIX tappvarmvattenenhet

med Hydronisk enhet

med eMIX tappvarmvattenenhet & Hydronisk enhet

Broschyr

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com