TPi_logo.jpg

Samtliga dokument i pdf-format pdf

Ventilationsaggregat från MEKAR 23MK

Broschyr

Presentation

Produktinfo:

• 44 olika storlekar

• Luftmängd 1.000 - 100.000 m3/h, < 2.500 Pa

• Standard tjocklek på paneler 60mm

• Inomhus- och utomhusutförande

• EC- kammarfläktar, (remdrivet som tillval)

• Roterande/ korsströms värmeväxlare

• Hygienutförande (23MK - H)

• Olika filtertyper/ klasser upp till H14

• Möjlighet till specialmått utöver standard

Kontakta oss för mer information samt priser.

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com